รายชื่อพนักงานที่มีใบอนุญาตประกันชีวิต หน้า 2

ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิตวันหมดอายุหมายเหตุ
31น.ส.บุศรา รอดสมบุญ6 0 0 3 0 1 0 9 0 65/31/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
32น.ส.ณัฎยาพร แก้วไกรไทย6 0 0 3 0 1 0 9 0 35/31/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
33น.ส.วันวิสาข์ พีชะนะ6 0 0 3 0 1 0 9 8 26/1/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
34น.ส.ธณัฐชมน วงศ์เลิศบริรักษ์6 0 0 3 0 1 0 9 8 36/1/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
35น.ส.วิภา ชัยยงยุทธ6 0 0 3 0 1 1 5 9 46/7/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
36น.ส.อมรรัตน์ ทองดีนอก6 0 0 3 0 1 1 5 9 56/7/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
37นายชานนท์ สิงห์คะบูลย์6 0 0 3 0 1 1 5 9 36/7/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
38นายธนกร เนตรสว่าง6 0 0 3 0 1 2 4 7 26/20/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
39นายรณชัย พังทูน6 0 0 3 0 1 2 4 7 16/20/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
40นายศิวดล วงษ์วรรณ6 1 0 3 0 1 6 3 5 37/5/2562ครั้งแรก
41น.ส.พิมพ์รัชภา พูลสุวรรณ์6 1 0 3 0 1 7 3 8 07/17/2562ครั้งแรก
42นายธีระ ชุณหะชา6 1 0 3 0 1 8 5 9 08/1/2562ครั้งแรก
43นายวัชรินทร์ ยงคง6 1 0 3 0 1 8 5 8 98/1/2562ครั้งแรก
44นายอิสระพงศ์ ส่งเสริม6 1 0 3 0 1 8 5 9 28/1/2562ครั้งแรก
45นายปิยวัฒน์ กูลกิจ6 1 0 3 0 1 8 5 9 18/1/2562ครั้งแรก
46น.ส.ปานนุช อุทัยพันธุ์6 1 0 3 0 1 9 1 3 58/8/2562ครั้งแรก
47น.ส.กมลชนก ศรีประดิษฐ์6 1 0 3 0 1 9 1 3 28/8/2562ครั้งแรก
48น.ส.ประภาพร บุตรภักดี6 1 0 3 0 1 9 1 3 38/8/2562ครั้งแรก
49นายสิทธิพร มากเสมอ6 1 0 3 0 1 9 1 3 48/8/2562ครั้งแรก
50นายชูศักดิ์ ยะคิณีย์6 0 0 3 0 1 6 9 8 58/9/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
51นายประพัทธ์โชค รถมณี6 1 0 3 0 2 0 1 2 58/19/2562ครั้งแรก
52น.ส.จิราภรณ์ สีมารักษ์6 1 0 3 0 2 0 1 2 38/19/2562ครั้งแรก
53น.ส.วิวัณณา บุญสนอง6 1 0 3 0 2 0 1 2 48/19/2562ครั้งแรก
54นายธัชพล บ้วนเพชร6 1 0 3 0 2 0 3 8 18/21/2562ครั้งแรก
55นายกฤษณะ น้อยอุดม6 1 0 3 0 2 0 7 9 08/27/2562ครั้งแรก
56นายนิกร บรรเทาพล6 0 0 3 0 2 0 3 4 98/30/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
57น.ส. วิโรจน์ ศรีวิลาศ6 0 0 3 0 2 0 3 4 88/30/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
58น.ส. สุภาวดี ไลไธสง6 0 0 3 0 2 0 3 5 28/30/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
59นายศัลย์ หรรษภิญโญ6 0 0 3 0 2 0 3 5 18/30/2562ต่ออายุครั้งที่ 1
60นายนันทชาติ ยิ่งนอก6 0 0 3 0 2 0 3 5 38/30/2562ต่ออายุครั้งที่ 1

<<Prev    Next>>

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้